top of page

Temagrupper

Byfornyelsesprojektet ”Liv i Løgumkloster” kredser om en række indsatsområder, der er udpeget som særlige fokusområder for byen. Til hvert indsatsområde er der nedsat en temagruppe bestående af byens borgere og med repræsentanter for Tønder Kommune og CEByfornyelse.

KLOSTERBYEN

Smukkere byrum og bedre trafikmiljø

Løgumkloster har alt det, der skal til for, at vi, der bor her har et godt hverdagsliv – og dem, der besøger byen, får en god oplevelse. Byens struktur med de tydelige middelalderlige spor i udstykningerne og byens beliggenhed i marsklandskabet ved Brede Å dal er noget ganske særligt.

I gruppen her arbejder vi med at udvikle byen yderligere med udgangspunkt i de stærke fællestræk, vi har:

1)    Høj kvalitet i byens bevaringsværdige rum med gode materialer og designtilpassede løsninger

2)    Bedre fysisk sammenhæng og integration mellem institutionsmiljøet og bykernen i forløb på tværs af byen

3)    Mere liv i hyggelige, afgrænsede rum

FLÆKKEN

Med kulturarven som kommunens store folkesag

Klosterkirkens og byens mange fine eksempler på et oprindeligt bymiljø, struktur og arkitektur fortjener stadig større synlighed for turisterne og bevidsthed for borgerne. Vi har i Løgumkloster en kirke og andre bygninger, der er noget ganske særligt. På den måde udgør Løgumkloster en helt unik oplevelse for alle, der besøger Tønder Kommune. Vi arbejder på, at vi alle bliver skarpere på, hvordan vi kan udnytte den position – til at vi, der bor her, får en stærkere følelse og højere stolthed over alt det, vi har – og til, at dem, der besøger os, går hjem med en følelse af at have besøgt et ganske særligt sted.

KULTUR & FYRTÅRNE

Det gode og berigende liv

Løgumkloster er en usædvanlig rig by, med en lang række institutioner som Refugium, Højskole, efterskole(r), kirkelige uddannelses- og videncentre m.fl. De opleves som "byens campus" med egne aktiviteter, tilbud og kursister, der tiltrækker ressourcestærke tilflyttere. Ambitionen er at bruge hinanden på tværs af byen, foreninger, institutioner og almindelige borgere til f.eks. at skabe et nyt fælles møde- og samlingssted af typen kultur "salon" henne ved biografen - også for de unge. Det kunne også være aktivering af Markedspladsen - nyt liv og lidt dynamik i de bevaringsværdige rum, så by for alle!

BORGERDELTAGELSE

​Et nyt fællesskab om byens udvikling

Dette tema består af en lang række spørgsmål, f.eks. om vi kan gennemføre områdefornyelsen på en ny måde? Kan vi finde en ny og målrettet metode til at involvere alle på tværs af byen? Udnytte nye medier, facebook, digitale afstemninger, danne nye fællesskaber? Skal vi kortlægge, hvordan vi bruger byens rum og gader i dag? Hvor opholder vi os, hvor mødes vi m.m. Hvad mangler vi - hvor? Og er crowdsourcing kun et nyt ord for de gamle andelstanker om "fælles bidrag" til at få nye ideer op at stå?

 

bottom of page