top of page

Om projektet

Tønder Kommune har søgt og modtaget foreløbigt tilsagn fra Udlændinge, Integrations- og

Boligministeriet til en områdefornyelse i Løgumkloster med et samlet budget på 7,5 millioner kroner. Det overordnede mål er at understøtte og dermed fremme den positive udvikling, der især bygger på et differentieret kulturliv og derfor tiltrækker en særlig gruppe af tilflyttere. Byens særlige historiske kvaliteter og mange bærende kulturinstitutioner anvendes som drivkraft til at forbedre fællesskabet gennem en række delindsatser i byrummene, fysisk såvel som socialt. Fællesskabet efterspørges af tilflytterne, og initiativerne skal sikre sammenhængskraft på tværs mellem tilflyttere og "de indfødte".

Milepæle

  • Borgermøde i Løgumkloster Hallen d. 29/11

  • Deadline for indsendelse af endeligt program d. 1. marts 2017

  • Forventet endelig godkendelse i april/maj 2017

 

bottom of page